Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitetsarbete

Vi arbetar löpande med uppföljning av mål och resultat. Utifrån de resultat vi ser och utifrån de utvärderingar som görs med personal, elever och föräldrar så skapas en arbetsplan för skolan. Vår arbetsplan är uppdelad i ett antal prioriterade utvecklingsområden och under varje område finns riktade mål, indikatorer och ett antal rutiner nedskrivna. De riktade målen är utvalda för att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker i de prioriterade utvecklingsområdena. Indikatorerna är våra mål i siffror och rutinerna är de moment som alltid finns med i verksamheten och har en koppling till utvecklingsmålen.

Under läsåret 2016 till 2017 kommer vi att ha följande prioriterade utvecklingsområden:


• Värdegrundsarbetet
• Måluppfyllelse
• Fritidshemmet
• Kommunikation, organisation och rutiner


Publicerad av: mikael.rasmusson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Relaterad information