Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Bedömning och kunskapsuppföljning

I förskoleklassen finns inga kunskapskrav på eleverna. Den första avstämningen mot kunskapskraven görs i år 1 utifrån Skolverkets nya bedömningsstöd i svenska och matematik. I år 3 gör alla elever nationella prov i matematik och svenska och i år 6 gör de nationella prov i matematik, svenska och engelska. Eleverna får sina första betyg till jul i årskurs 6. En gång per år får alla elever i år 1-6 skriftliga kunskapsomdömen i Unikum. I dessa omdömen kan man se hur eleven förhåller sig till kunskapskraven, elevens styrkor, vad eleven behöver arbeta mer med och hur man skall jobba framåt.

 

På Fårdala skola har alla elever elevledda utvecklingssamtal två gånger per år. Dessa samtal förbereder eleven och läraren tillsammans genom reflektioner vilket leder till en samlad bedömning hur eleven utvecklas mot de förmågor och kunskapskraven som läroplanen beskriver. Under ett ”minisamtal” samtalar elev och lärare kring mående, styrkor, utvecklingsområden, hur eleven ligger till gentemot kunskapskraven och vad som kan vara bra mål att arbeta med framåt. Under utvecklingssamtalen berättar eleven för sina föräldrar om det som tagits upp på minisamtalet och med lärarens stöd skapas en överenskommelse med de mål eleven skall jobba med fram till nästa utvecklingssamtal. Personal från fritidshemmet är med under vårterminens samtal och i förberedelserna inför både hösten och vårens samtal. Innehåll och utformningen av minisamtalen och utvecklingssamtalen är anpassade efter elevernas ålder.


Publicerad av: mikael.rasmusson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Högermeny