Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Skolkuratorn

Kurator på Dalskolan heter Gittan Kummetz.

Som skolkurator fokuserar man på elevernas psykosociala hälsa; hur de mår i skolmiljön både som enskild person och som medlem i en grupp. Jag försöker stödja våra elever så att de klarar av högstadiet och tonårstiden – som ju både
är en händelserik, rolig men också tuff period.

Eleverna får kontakt med mig antingen på eget initiativ eller efter att föräldrar har kontaktat mig. Ibland har lärare blivit oroliga och bett mig ta kontakt med en elev.

Stödjande samtal med mig kan även vara en del av ett åtgärdspaket som elevstödsgruppen (ESG) beslutat om efter att ett lärarlag har bett ESG om hjälp i ett specifikt elevärende.

Jag arbetar också förebyggande genom att vara ute i klasser och ha gruppsamtal om aktuella ämnen.

Skolkuratorn arbetar med:

  • Skolsocial kartläggning med enskilda elever 
  • Flerpartssamtal elev – föräldrar – lärare – nätverk
  • Stöd till enskilda elever, råd till föräldrar
  • Arbete med elever i grupp, klassarbete, gruppsamtal
  • Handledning och konsultation till skolpersonal
  • Samverkan skola–socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri
  • Mobbningsförebyggande arbete
  • Krishantering.

Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2016-09-16

Högermeny

Kontakt

Barn och utbildning

Kurator
Gittan Kummetz
Postadress:
135 35 Tyresö
Besöksadress:
Krusbodavägen 4
Öppettider

Öppettider

Måndag: 7.30-16.00

Tisdag:   7.30-15.30

Onsdag:  Ledig

Torsdag: 7.30-15.30

Fredag:   7.30-15.00