Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevhälsans medicinska insats

Susanne Bergholm är skolsköterska här på Dalskolan.

Skolhälsovården omfattar alla elever från åk 1. Under läsåret kommer samtliga elever i åk 1, 2, 4, 6 och 8 att genomgå en hälsoundersökning hos skolsköterskan där längd, vikt, syn och ryggar undersöks. Vid behov görs även hörselkontroll.

Vi fortsätter det vaccinationsprogram som BVC påbörjat och erbjuder i åk 4, vaccinering mot difteri, stelkramp och kikhosta och i åk 6 mot mässling, påssjuka och röda hund efter det att vi fått skriftligt medgivande från vårdnadshavare.

Vid inträffade svåra olycksfall, allvarliga sjukdomstillstånd och längre tids sjukdom är det viktigt att skolhälsovården blir underrättad för att kunna bidra till att elevens skolgång blir så bra som möjligt.

Information om allergi

Det är viktigt att vi alla föräldrar, barn och personal gör vad vi kan för att förbättra miljön ur allergisynpunkt i skolan. Det finns fler än 100 elever i skolan med allergiproblem.

Det här är några saker som föräldrar speciellt kan hjälpa sina barn att tänka på:

  • Att man inte har kläder som varit i kontakt med husdjur när man går till skolan.
  • Att de som rider duschar, tvättar håret och byter kläder efteråt.
  • Att barnen om de tar med sig krukväxter till skolan ej tar sådana med stark lukt. Ej heller benjaminfikus eller saint paula.
  • Att man ej har ytterskorna på sig inne i skolan.
  • Att man ej har på sig parfym eller använder parfymerade hygienprodukter och hårspray vid omklädningen i gymnastiken.
  • Att ej vid något tillfälle ta med sig jordnötter till skolan.
  • Att det är bra att vara ute och få frisk luft på rasterna.

Kom ihåg att berätta för personalen om era barn har allergiska besvär och om ni misstänker att dessa förvärras av något i skolmiljön.


Publicerad av: Iréne Erlandsson

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Kontakt

Dalskolan

Skolsköterska
Susanne Bergholm
Postadress:
135 35 Tyresö
Besöksadress:
Krusbodavägen 4
Öppettider

Öppettider

Öppen mottagning måndagar och tisdagar kl 09.00-10.00. Vid behov även under kontorstid dessa dagar.

 


                                                                        

Information

Information

Bollmora vårdcentral växel
08-718 72 00
Rådgivning och tidsbeställning
08-718 72 72
PRIMA Barn och Ungdomspsykiatri Handen
08-401 60 700
Akuta situationer 112
Vårdguiden / Sjukvårdsrådgivning
08-32 01 00