Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Skolkuratorn

Som skolkurator fokuserar man på elevernas psykosociala hälsa; hur de mår i skolmiljön både som enskild person och som medlem i en grupp. Jag försöker stödja våra elever så att de klarar av högstadiet och tonårstiden – som ju både är en händelserik, rolig men också tuff period.

Eleverna får kontakt med mig antingen på eget initiativ eller efter att föräldrar har kontaktat mig. Ibland har lärare blivit oroliga och bett mig ta kontakt med en elev.

Jag arbetar också förebyggande genom att vara ute i klasser och ha gruppsamtal om aktuella ämnen.

Skolkuratorn arbetar med:

  • Skolsocial kartläggning med enskilda elever 
  • Flerpartssamtal elev – föräldrar – lärare – nätverk
  • Stöd till enskilda elever, råd till föräldrar
  • Arbete med elever i grupp, klassarbete, gruppsamtal
  • Handledning och konsultation till skolpersonal
  • Samverkan skola–socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri
  • Mobbningsförebyggande arbete
  • Krishantering.

Publicerad av: Iréne Erlandsson

Senast uppdaterad: 2017-08-23

Högermeny

Kontakt

Dalskolan

Kurator
Diana Dordevic
Postadress:
135 35 Tyresö
Besöksadress:
Krusbodavägen 4