Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevhälsoteamet

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skollärare och skolsköterska. Dessutom ska eleverna ha tillgång till psykolog och kurator, och det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Dalskolans elevhälsoteam arbetar både förebyggande och åtgärdande och ser till hela situationen runt eleven. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas. I Dalskolans elevhälsoteam ingår alla de professioner som skollagen bestämmer.

Rektor: Theresia Öberg Kimondo
Biträdande rektor: Iréne Erlandsson
Skolsköterska: Susanne Bergholm
Skolpsykolog: Ann-Sophie Wallenholm
Skolkurator: Diana Dordevic
Elevhälsosamordnare/ specialpedagog: Margareta Hanson
Speciallärare: Britt-Marie Branting


Publicerad av: Iréne Erlandsson

Senast uppdaterad: 2017-08-21

Högermeny