Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Tumlarmodellen

Tumlarmodellen - en konfliktlösningsmetod.

Tumlarmodellen är en samtalsmetod som hjälper eleven till en kognitiv omstrukturering, eleven ”programmeras om” och börjar se andra lösningar vid konflikter än att ta till våld och hårda ord.

 

Samtalet

De berörda eleverna samlas, med en vuxen som leder samtalet. Eleverna får i tur och ordning berätta vad som hänt, utan att bli avbrutna. Samtalsledarens uppgift är att just leda samtalet, samtalsledaren behöver inte ha själv upplevt konflikttillfället.

 

Eleverna får även berätta hur de tror att den andra kände sig och hur de själva känner sig (empatiträning).

Eleverna får sedan det fokusera på vad i konflikten var och en kunnat göra annorlunda, för att det inte skulle ha blivit en konflikt. Eleverna ska själv komma på alternativ.

Sedan frågar vi eleverna om de kan tänka sig att använda sin nya lösning, nästa gång.

 

Tumlarmodellen, som metod, fokuserar inte på vem som är skyldig eller med att skuldbelägga. Eleverna ombes inte heller att be om förlåt. Eleverna blir lyssnade på, tas på allvar, de får höra den andras synvinkel och tränar så upp sin empati. Det viktiga är inte vad som hänt, vem som började eller vem som var dummast. Det viktiga är att eleverna lär sig att använda alternativa lösningar!

 

Utbildare: Gina Göransson


Publicerad av: Iréne Erlandsson

Senast uppdaterad: 2017-09-29

Högermeny