Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Antimobbning

Så här agerar Dalskolan mot mobbning

 

Dalskolan är en treparallellig 7-9 skola. Skolan startade 1998 och har idag ca 250 elever.

Vi i Dalskolan kände i ett tidigt skede att vi borde göra något konkret som främjade kamratandan, som sedan skulle bli kännetecknande för skolan. Det är viktigt att det råder en god stämning på en arbetsplats, i det här fallet, vår skola. Alla ska få känna sig trygga och uppskattade i vår skola. Då når eleverna också bättre resultat.

Kamratstödjare

Kamratstödjare utses i varje klass. Deras uppgift är att uppmärksamma vilka problem som finns i den egna klassen och med råd, stöd och hjälp av de andra kamratstödjarna och en vuxengrupp försöka göra något åt problemen. Vår vuxengrupp består av en lärare och kurator.

I Dalskolan är kamratstödjarna våra "extra ögon och öron" eftersom ungdomar är bra på att undanhålla vissa saker från oss vuxna. Förutom den rapporterande rollen ska kamratstödjarna föregå med gott exempel, uppmärksamma ensamma elever, finnas där för elever som vill prata om något särskilt med mera. Kamratstödjarna har en principiell tystnadsplikt.

Vi har regelbundna möten med våra kamratstödjare då minst en vuxen deltar. Under de mötena diskuterar vi saker som hänt och pratar mycket förebyggande. Alla får berätta hur stämningen är i deras klass. Vidare observerar kamratstödjarna om någon elev verkar vara ensam, ledsen, utsatt eller på annat sätt verkar må dåligt. I de fall elever rapporterar sådant till oss vuxna går vi vidare med det på lämpligaste sätt. Det kan räcka med att någon av oss pratar med eleven, att vi vidtalar elevens mentor, att vi ringer hem eller att ärendet lyfts till elevstödsgruppen.

Vår målsättning i Dalskolan är att vi ska ha en god stämning bland personal och elever. Alla ska känna sig glada i sinnet när de går hit på morgonen och känna sig trygga här. För att nå fram till detta måste vi alla visa respekt för varandra, hjälpas åt, samarbeta och vara uppmärksamma på ensamma personer.


Publicerad av: Iréne Erlandsson

Senast uppdaterad: 2016-11-14

Högermeny