Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Mentorer

När eleverna börjar på Dalskolan får de en mentor som stöttar eleverna i deras skolgång. Mentorn är den främsta länken mellan skolan och hemmet.

Kamratstödjare

Dalskolan har i många år arbetat med kamratstödjare, bland annat med organisationen Friends. Kamratstödjarna motverkar mobbning och bidrar till en tryggare miljö för alla elever. Två representanter i varje klass blir utvalda som kamratstödjare.  

Våra olika råd

För att stärka elevernas demokratiska värderingar arbetar skolan aktivt med olika råd där elever medverkar.

  • Elevrådet tar upp aktuella frågeställningar som uppkommit på klassernas klassråd.
  • Matrådet diskuterar frågor som rör vår skolrestaurang och cafeteria.
  • Miljörådet arbetar med miljöfrågor.
  • Aktivitetsrådet arbetar med och beslutar vilka aktiviteter skolan ska erbjuda till eleverna.

Hembrev

En service som skolan håller med är hembrev. Varje klass får hem aktuell information via Unikum. Där framgår till exempel datum och innehåll för prov, vissa läxor, utflykter med mera.  

Dalskolan – ditt val?

Vi har många sökande till Dalskolan. Några skäl till detta är:

  • att det är en liten skola. Alla kan känna sig sedda 
  • att vi har duktig personal. Eleverna har i genomsnitt goda resultat 
  • skolans naturnära läge, relativt långt från centrum.

Kontakta skolan

Ring 08-578 299 82 (exp) eller kontakta rektor Theresia Öberg Kimondo på 08-578 299 81. Här har du även Dalskolans telefonlista.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2016-09-15

Högermeny

Kontakt

Dalskolan

Rektor
Theresia Öberg Kimondo
Postadress:
135 35 Tyresö
Besöksadress:
Krusbodavägen 4
  • 08-578 299 81
  • 08-798 28 17
Information

Information

En skrift om våra rutiner och arbetssätt.