Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat i skolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas enskilt utifrån skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

Dalskolans uppföljningsmetoder

För oss är det viktigt att veta var vi befinner oss och utifrån det ta beslut om vad nästa steg i vår utveckling är. 

För att analysera våra elevers måluppfyllelse använder vi oss av olika underlag exempelvis Tyresö kommuns Brukarenkät som riktar sig både till elever och föräldrar. Vi har även våra egna elevenkäter om trygghet och trivsel, resultat från nationella prov, elevråd, utvecklingssamtal osv.


Publicerad av: Iréne Erlandsson

Senast uppdaterad: 2017-01-13