Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat i skolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas enskilt utifrån skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

Dalskolans uppföljningsmetoder

Vi utvärderar vårt arbete kontinuerligt, bland annat i slutet av varje termin. Eleverna utvärderar och reflekterar över sin egen inlärning i sina loggböcker. Enkäter genomförs enligt vår utvärderingsklocka.
Efter alla avslutade arbetsområden och projekt reflekterar vi och gör utvärderingar, både i personalgruppen och med elever.

De instanser vi har för kvalitetsarbete är arbetslagen, klassrådet, elevrådet, lagråden, APT-träffarna, personalmöten, föräldramöten och utvecklingssamtalen.

Till höger på webbsidan finns de senaste enkäterna besvarade av föräldrar och elever.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2016-09-16