Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Klassråd

Alla klasser har klassråd varje vecka där aktuella frågor tas upp och diskuteras.

Skolans elevråd

Elevrådet träffas ungefär en gång i månaden. Där behandlas bland annat synpunkter och frågor som kommit upp på klassråden.

Biblioteksråd

Eleverna deltar här i de litteraturinköp som sker.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2016-09-19

Högermeny