Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutfattande fungerar vilket bidrar till kunskaper som är bra att ha med sig genom resten av livet: att ta ansvar, kommunicera och lyssna på andra. Olika former för inflytande kan vara när undervisningen planeras och utvärderas eller genom elevrådsrepresentanterna.


Klassråd

Alla klasser har klassråd varje vecka där aktuella frågor tas upp och diskuteras.

Skolans elevråd

Elevrådet träffas ungefär en gång i månaden. Där behandlas bland annat synpunkter och frågor som kommit upp på klassråden.


Publicerad av: Iréne Erlandsson

Senast uppdaterad: 2017-01-13

Högermeny