Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutfattande fungerar vilket bidrar till kunskaper som är bra att ha med sig genom resten av livet: att ta ansvar, kommunicera och lyssna på andra. Olika former för inflytande kan vara när undervisningen planeras och utvärderas eller genom elevrådsrepresentanterna.


Klassråd

Alla klasser har regelbundet klassråd där aktuella frågor tas upp och diskuteras. Vissa frågor skickas vidare till elevråden.

Skolans elevråd

Elevråden är uppdelade på 3 arbetslag och träffas regelbundet. En gång per läsår träffas alla små elevråd tillsammans i ett stort elevråd.


Publicerad av: Iréne Erlandsson

Senast uppdaterad: 2017-10-17

Högermeny