Tyck till om tyreso.se

Markanvisningstävling för Wättinge

Välkomna med ert bidrag till markanvisningstävlingen för den nya stadsdelen Wättinges första etapp. Två stadskvarter med bostadsrätter ska byggas. Senast 21 december vill vi ha ert bidrag.

Tävlingsprogram Wättinge
Två delar, två byggherrar

Tävlingsområdet är uppdelat i två delar. Vår ambition är att jobba med två byggherrar i en gemensam grupp för att komma fram till bra lösningar för första etappen. Ni kan därför tävla med båda delarna, men bara vinna för en

Beställ digitalt kartmaterial
Det mesta av tävlingsunderlaget finns samlat i modulen till höger. Resterande digitalt kartmaterial får ni efter att ett nyttjanderättsavtal upprättats med er. Då kan vi skicka filer med grundkarta, ortofoto och områdesgränser.

För att teckna nyttjanderättsavtal för det digitala kartmaterialet, kontakta kommunens mät- och kartenhet på karta@tyreso.se. Dit skickar ni även tillbaka en skannad kopia på det underskrivna avtalet. 

Därefter får ni ett digitalt underlag i en zip-fil samt ett av Tyresö kommun underskrivet originalavtal. Vi fakturerar en administrationsavgift på 1 000 kronor.

Presentationer om Wättinge

Ta gärna en titt på de presentationer som gjordes på Wättingedagen i våras. Där finns bland annat information om marknadsvillkoren för Wättinge, samt om social hållbarhet som är en viktig aspekt för nya stadsdelen. 

Se presentationer från Wättingedagen 

 

 

Frågor och svar om tävlingen

 • Okej om ett av referensprojekten är under uppförande?

  Fråga: Hur förhåller sig kommunen till om enbart ett av referensprojekten är genomfört och det andra är under uppförande?

  Svar: Syftet med att vi begärt att minst två av referensprojekten är genomförda är för att säkerställa genomförbarheten och att man som byggherre klarar av komplexa projekt med hög grad av samordning.  

  För det projekt som är under uppförande, rekommenderas att tydligt beskriva hur långt i processen ni kommit och utifrån det redogöra för projektet i enlighet med beskrivningen i tävlingsprogrammet. 

 • Hur stor del av utvärderingen är på pris?

  Fråga: Hur stor del av utvärderingen som kommer vara på pris? Kan en byggherre med lägre anbud vinna om den har ett bättre tävlingsförslag i övrigt?

  Svar: Utvärderingen kommer baseras på både pris och faktorer som gestaltning och hållbarhet. Vi har två separata utvärderingsgrupper, varav prisredovisningen utvärderas av en separat grupp. När det gäller utformningen av tävlingsförslaget som gestaltning, hållbarhet och anpassning till topografin kommer detta att utvärderas av en grupp tjänstemän som inte har uppgifter om inlämnade prisanbud.

  Vi har inte angett hur stor andel som avgörs på pris respektive gestaltning eftersom vi ser att det bland annat är viktigt att de två olika tävlingsområden ska bilda en bra helhet tillsammans. Detta innebär att en byggherre med lägre anbud kan vinna. 

 • Krav eller önskemål för exploateringsgrad?

  Fråga: Finns det några krav eller önskemål för exploateringsgrad, mer än antal våningar? Finns det några riktlinjer från kommunen gällande antal lägenheter, BTA, och lägenhetsfördelning?

  Svar: Vi har inte ställt några krav gällande exploateringsgrad, antal lägenheter, BTA eller lägenhetsfördelning. Social hållbarhet och en mänsklig skala ska genomsyra området och därav kan vi se en fördel med exempelvis olika lägenhetsstorlekar för att få en större variation av människor i området.


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-11-10