Tyck till om tyreso.se

Vilka bestämmelser för bullernivå gäller?

 

Frågor och svar

  • Fråga: Angiven bullernivå i trafikbullerutredningen stämmer inte överens med senaste BBR. Kan vi utgå från gällande bestämmelser där buller inte bör överstiga 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad (65 dBA för bostad om högst 35 kvm)?

    Svar: Det är de nya bestämmelserna för buller som gäller vid kommande detaljplaneläggning. Trafikbullerutredningen genomfördes under 2016 då det var andra bullerkrav.


Högermeny