Tyck till om tyreso.se

Torgets utbredning?

 

Frågor och svar

  • Fråga: Tävlingshandlingarnas illustrationsplan (pdf) och trafikutredning (dwg) skiljer sig åt vad gäller torgbildning och vägdragning. Kan vi förutsätta att torget på sikt får illustrationsplanens utbredning?

    Svar: Korsningen söder om etapp 1, dvs. där Farmarstigen delar sig mot öst och väst, kommer med största sannolikhet inte att bli en T-korsning som i illustrationsplanen. Detta beror bl.a. på siktlinjer och krav utifrån busstrafik. Korsningen kommer till utformningen att vara enligt dwg-underlaget och tävlingshandling 6c. bilaga 2. Däremot kommer Farmarstigen söderut förbi torget sannolikt flyttas västerut, där befintlig väg går, för att inte inkräkta på den västra sidan av torgytan.


Högermeny