Tyck till om tyreso.se

Parkering ovan mark eller ej?

 

Frågor och svar

  • Fråga: På sid 12 i tävlingsprogrammet står det att all bilparkering och cykelparkering ska ske ovan mark, vilket motsäger övrigt material. Är detta en felskrivning?

    Svar: Ovan mark syftar i detta fall på BTA ovan mark. Eftersom vi anger parkeringsnormen i relation till 1000 kvm BTA har vi valt att endast räkna in BTA ovan mark, för att inte garage i källarplan, teknikutrymmen etc. ska påverka parkeringsnormen. Bilparkering ska anordnas i garage.


Högermeny