Tyck till om tyreso.se

Hur stor del av utvärderingen är på pris?

 

Frågor och svar

  • Fråga: Hur stor del av utvärderingen som kommer vara på pris? Kan en byggherre med lägre anbud vinna om den har ett bättre tävlingsförslag i övrigt?

    Svar: Utvärderingen kommer baseras på både pris och faktorer som gestaltning och hållbarhet. Vi har två separata utvärderingsgrupper, varav prisredovisningen utvärderas av en separat grupp. När det gäller utformningen av tävlingsförslaget som gestaltning, hållbarhet och anpassning till topografin kommer detta att utvärderas av en grupp tjänstemän som inte har uppgifter om inlämnade prisanbud.

    Vi har inte angett hur stor andel som avgörs på pris respektive gestaltning eftersom vi ser att det bland annat är viktigt att de två olika tävlingsområden ska bilda en bra helhet tillsammans. Detta innebär att en byggherre med lägre anbud kan vinna. 


Högermeny