Tyck till om tyreso.se

Fria att föreslå angöringsplatser?

 

Frågor och svar

  • Fråga: På gällande vägsektioner är det lite oklart hur vi kan angöra från gatorna (handikappfickor, sopbil mm). Hur fria kan vi vara i organiseringen av detta?

    Svar: Gatorna har inte detaljprojekterats. Utifrån er föreslagna placering av byggnader är det fritt för er att föreslå angöringsplatser, infart till garage osv. En mer detaljerad vägprojektering kommer genomföras i samband med planläggning där alla aspekter vägs in som t.ex. trafiksäkerhet och framkomlighet.


Högermeny