Tyck till om tyreso.se

Förgårdsmark eller hus dikt an mot trottoar?

 

Frågor och svar

  • Fråga: Ska remsan med förgårdsmark mot gatan Granängsringen behållas eller kan vi rita husen dikt an mot trottoarkant? 

    Svar: Husfasaden kan placeras dikt an gång- och cykelvägen, utan förgårdsmark. Däremot är det viktigt att entrédörrar inte slås upp på gång- och cykelbanan, vilket innebär att entréerna i så fall behöver vara något indragna.


Högermeny