Tyck till om tyreso.se
 

Frågor och svar

 • Taxan består av två delar


  Anläggningsavgift (anslutningsavgift) – är en engångsavgift som bidrar till kostnaden för att bygga ut de lokala ledningsnäten.

  Här kan du läsa om anläggningsavgift och anslutning

  Brukningsavgift – finansierar drift och underhåll av huvudledningar samt övriga anläggningar för vatten och avlopp.

  Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del

  • Den fasta delen är en årskostnad för abonnemang samt en bostadsenhetsavgift.
  • Den rörliga delen baseras på den vattenförbrukning som mäts med vattenmätare.