Tyck till om tyreso.se

Din avgift går till detta

 

Frågor och svar

 • VA-verksamheten bekostas inte med skattemedel utan med avgifter enligt gällande taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

  Avgifterna täcker kostnader för:

  • Rening och distribution av dricksvatten
  • Omhändertagande och rening av avloppsvatten
  • Drift och skötsel av alla VA-anläggningar
  • Underhåll och service av kommunens vattenmätare
  • Information, rådgivning och övrig administration