Tyck till om tyreso.se

Allmänna bestämmelser (ABVA)

 

Frågor och svar

 • Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar (ABVA)

  De allmänna bestämmelserna för VA-anläggningar (ABVA) antogs av kommunfullmäktige i december 2008.

  Dokumentet består av två delar:

  • Allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning
  • Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns vatten- och avloppstjänster

  ABVAL�s upp denna fil

  Information till fastighetsägare om ABVA