Tyck till om tyreso.se

Krav om anslutningar och vattenmätare

För Attefalls-byggnaders dagvatten- och avloppsanslut­ning finns inga res­trik­­tioner och medger då möjlighet att koppla ihop en ny avlopps­ledning med den befintliga på fastig­heten som därefter avleds till kommunal huvud­ledning.

VA komplementbyggnadKlicka på bilden för större skiss

Från förbindelsepunkten (gränsen mellan de allmänna ledningarna och fastig­hetens ledningar) fram till vattenmätaren gäller vidare att vattenledningen (servis­led­ningen) ska vara obruten. Den nya komplementbyggnadens vatten­ledning måste därför dras vidare efter befintlig byggnads vattenmätare, enligt alternativ 1 i figur 1.

I de fall där vattenanslutningen avses anslutas på befintlig servis­ledning mellan förbindelsepunkten och huvudbyggnadens vattenmätare krävs att sammankopp­lingen besiktigas av VA-avdelningen samt att ny vattenmätare installeras i eller för komp­lement­bygg­naden enligt alternativ 2 i figur 1.
För den tillkommande vattenmätaren tas en årlig fast avgift ut enligt VA-taxa, § 16.


Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-12-20