Tyck till om tyreso.se

Enskild avloppsanläggning

 

Frågor och svar

 • Anslutning enskilt avlopp

  Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar.
  Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området.
  Läs mer om enskilt avlopp här

  Rådgivning för dig som har eller planerar eget avlopp

  VA-rådgivning är en tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp och vatten i Haninge, Tyresö eller Nynäshamn kommun.
  VA-rådgivningen

  Från enskilt avlopp till kommunalt VA

  För dig som har slamanläggning i form av tank/slamavskiljare ska denna tas ur bruk i samband med anslutningen till kommunalt VA.
  För att göra dig av med slamtank behöver du ett skrotningsintyg. Tanken ska vara rengjord och itusågad för att slängas på kretsloppscentralen.
  Läs mer om vad du får slänga på kretsloppscentralen