Tyck till om tyreso.se

Egen avloppspump (LTA)

 

Frågor och svar

  • Lättrycksavlopp (LTA)

    Om ditt avlopp måste pumpas för att bortledas från din fastighet, exempelvis om din fastighet ligger lägre än de kommunala ledningarna eller om det kommunala ledningsnätet är ett lätttryckavloppssystem (LTA). 

    Detta innebär att du måste ha en egen pumpenhet med backventil och larm. I områden med LTA-system tillhandahåller och ansvarar kommunen för pumpenheten.