Tyck till om tyreso.se

Förbindelsepunkt och anläggningsavgift

 

Frågor och svar

  • När vatten- och avloppsledningarna byggts ut meddelas du som fastighetsägaren om förbindelsepunkten, den punkt där fastigheten ansluter till det kommunala ledningsnätet.

    Denna punkt ligger normalt vid fastighetsgränsen. Kommunen ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten och du som fastighetsägare ansvarar för de ledningar som dras inom fastighetens gränser. 

    Innan VA-anslutningen får användas ska anslutningsavgiften betalas och vattenmätare sättas upp.

    Läs mer om krav på vattenmätare här