Tyck till om tyreso.se

Anslutning

 

Frågor och svar

 • Anslutning

  Före anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgiften betalas enligt kommunens VA-taxa. Avgiften utgörs av en anläggningsavgift som är en engångsavgift. 
  Brukningsavgift (periodisk avgift) betalas sedan kvartalsvis enligt VA-taxan.

  Anläggningsavgiftens storlek beror bland annat på fastighetens storlek, antal lägenheter och om fastigheten ansluts till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.

  VA-taxa 2017

  Anläggningsavgift debiteras när kommunen har anvisat den punkt (förbindelsepunkt) där fastigheten ska anslutas till de allmänna ledningarna, fastigheten ska också ligga inom Va-verksamhetsområdet.

  Obebyggd fastighet debiteras inte anläggningsavgift enligt VA-taxan, utan debiteras när fastigheten bebyggs.