Tyck till om tyreso.se

Allmänna bestämmelser (ABVA)

 

Frågor och svar

 • Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar (ABVA)

  De allmänna bestämmelserna för VA-anläggningar (ABVA) antogs av kommunfullmäktige i december 2008.

  Dokumentet består av två delar:

  • ABVA- Allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommun allmänna VA-anläggning
  Läs hela dokumentet här

  • Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns VA-tjänster
  Läs hela dokumentet här