Tyck till om tyreso.se

Vattenmätare i Attefallshus

 

Frågor och svar

 • VA-avgift 2017 för Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)

  Om ditt Attefallshus behöver anslutas med antingen spillvatten, dagvattenanslutning eller båda till kommunens allmänna ledningsnät måste du betala anläggningsavgift samt brukningsavgift.

   Anläggningsavgiften är:

  • Vatten och spillvatten 36 880 kr (inklusive moms)
  • Vatten, spillvatten och dagvatten 46 100 kr (inklusive moms)

   För mer information gällande anläggningsavgift och brukningsavgift se kommunens kompletta VA taxa.

   

  Läs mer om vad som gäller för VA-anslutning till Attefallsbyggnad här