Tyck till om tyreso.se

Placering och installation

 

Frågor och svar

 • Du som fastighetsägare ansvarar för att förbereda mätarplats enligt kommunens instruktion.

  Mätarensplacering och montering
  Montering av vattenmätaren utförs av kommunen, som även ser till att mätaren byts och kontrolleras med visst intervall.

  Mätaren ska placeras inomhus på ett frostfritt ställe helst med golvbrunn (under vintern förekommer att vattenmätare fryser sönder med vattenläckage som följd). Vattenmätaren ska vara lätt åtkomlig för avläsning och skötsel.

  Mätarkonsol
  Vattenmätarkonsol ska finnas monterad, en mätarkonsol gör att installationen blir stabilare, vilket minskar påverkan på rören vid ett mätarbyte. Saknar du mätarkonsol, ber vi dig att montera en sådan. Det är tillåtet att montera en konsol på egen hand, annars rekommenderar vi att en VVS-firma kontaktas för att utföra installationen.

  Ventiler
  Kontrollera att ventilerna är godkända och håller tätt. Ventiler av modell LK580 är inte längre godkänd, då det har visat sig att den har vissa brister i sin konstruktion. Om du har en sådan ventil monterad, ber vi dig att kontakta en VVS-firma för att byta ut den. 

  VA-verket rekommenderar att fastighetsägare motionerar (vrider på ventilerna) vid vattenmätaren minst två gånger om året för att upprätthålla funktionen.

   

  Placering av vattenmätare

  Mätarplacerings rekommendation, illustratör: Peter Lundberg.