Tyck till om tyreso.se

Vattenmätaren

Vattenavgiften bestäms med hjälp av vattenmätaren. Förbrukningen fastställs genom mätning om inte kommunen bestämmer annat. Tänk på att det är lagbrott att koppla in det kommunala vattnet utan att ha vattenmätare.

 

Information vattenmätaren

 • Placering av mätaren

  Du som fastighetsägare ansvarar för att förbereda mätarplats enligt kommunens instruktion.
  Montering av vattenmätaren utförs av kommunen, som även ser till att mätaren byts och kontrolleras med visst intervall. Mätaren ska placeras inomhus på ett frostfritt ställe helst med golvbrunn (under vintern förekommer att vattenmätare fryser sönder med vattenläckage som följd). Vattenmätaren ska vara lätt åtkomlig för avläsning och skötsel.

   

  Placering av vattenmätare

  Mätarplacerings rekommendation, illustratör: Peter Lundberg.


 • Läs av mätaren

  Läs av vattenmätaren 

  Du som är fastighetsägare läser själv av vattenmätaren minst en gång per år och lämnar mätarställningen via e-tjänster.
  Uppgifterna ligger till grund för debiteringen av din vattenfaktura. Glömmer du avläsningen kan det medföra för hög eller för låg preliminär debitering. Kan du inte läsa av din mätare kontakta kommunen.

  Här hittar du mätarnumret 

  Mätarnumret finns instansat på metallringen kring mätarfönstret, numret på din vattenmätare ska stämma överens med numret som finns på din faktura.

  mätarnumret

  Gå vidare till e-tjänsten för att lämna din vattenavläsning

 • Underhåll

  VA-verket rekommenderar att fastighetsägare motionerar (vrider på ventilerna) vid vattenmätaren minst två gånger om året för att upprätthålla funktionen.

 • Tips för att se om du har vattenläckage

  För att upptäcka vattenläckage, stäng av alla kranar och se om vattenmätarens visare fortfarande rör sig. Om visarna rör sig har du vattenläckage någonstans. Börja då med att kontrollera kranar, toaletter med mera, så det inte står och rinner.  

 • Rapportera mätarställningen vid ägarbyte

  När en fastighet byter ägare är det viktigt att köparen och säljaren tillsammans läser av vattenmätaren och rapporterar mätarställningen på ägarbytesblanketten. Det är säljarens ansvar att blanketten kommer in till kommunen.

  Ladda ner ägarbytesblanketten 

 • Vattenmätare i Attefallshus

  Har du dragit in VA till ett attefallshus är det krav på vattenmätare om huset ansluter till vattenledningen före befintlig vattenmätare på den tidigare fastigheten. VA-enheten måste också inspektera den nya anslutningen.

  Läs mer om vad som gäller för VA-anslutning till Attefallsbyggnad här 


Publicerad av: Helen Sundell

Senast uppdaterad: 2016-04-25