Tyck till om tyreso.se

Vattenmätaren

Vattenavgiften bestäms med hjälp av vattenmätaren. Förbrukningen fastställs genom mätning om inte kommunen bestämmer annat. Tänk på att det är lagbrott att koppla in det kommunala vattnet utan att ha vattenmätare.

Mätarplacerings rekommendation

Mätarplacerings rekommendation, illustratör: Peter Lundberg.

 

Placering av vattenmätaren

Mätarens placering och montering utförs av kommunen, som även ser till att mätaren byts och kontrolleras med visst intervall. Mätaren ska placeras inomhus på ett frostfritt ställe helst med golvbrunn (under vintern förekommer att vattenmätare fryser sönder med vattenläckage som följd). Den ska vara lätt åtkomlig för avläsning och skötsel.  

Läsa av vattenmätaren

Du som är fastighetsägare läser själv av vattenmätaren minst en gång per år och lämnar mätarställningen via e-tjänster.
Uppgifterna ligger till grund för debiteringen av din vattenfaktura. Glömmer du avläsningen kan det medföra för hög eller för låg preliminär debitering.
Kan du inte läsa av din mätare kontakta kommunen.

Underhåll

VA-verket rekommenderar att fastighetsägare motionerar (vrider på ventilerna) vid vattenmätaren minst två gånger om året för att upprätthålla funktionen.

Tips för att se om du har vattenläckage!

För att upptäcka vattenläckage, stäng av alla kranar och se om vattenmätarens visare fortfarande rör sig. Om visarna rör sig har du vattenläckage någonstans, börja då med att kontrollera kranar, toaletter med mera, så det inte står och rinner.

Betalning av VA-avgiften

Du betalar vanligtvis VA-avgiften  en gång per kvartal, oftast tillsammans med renhållningsavgiften. Betalningsmånader är mars, juni, september och december. Du kan betala via autogiro. För e-faktura kontaktar du din bank.

Rapportera mätarställningen vid ägarbyte

När en fastighet byter ägare är det viktigt att köparen och säljaren tillsammans läser av vattenmätaren och rapporterar mätarställningen på ägarbytesblanketten. Det är säljarens ansvar att blanketten kommer till kommunen. 
Ladda ner ägarbytesblanketten  


Publicerad av: Helen Sundell

Senast uppdaterad: 2015-12-09