Tyck till om tyreso.se

Taxor och avgifter för vatten och avlopp (VA)

Nedan kan du läsa mer om taxan, vad taxan finansierar, när du ska få din faktura, hur du kan ansluta dig till autogiro eller e-faktura och vad du ska göra när din fastighet byter ägare.

Avgiften (taxan) består av två delar brukningsavgiften som är en periodisk avgift och anläggningsavgiften som debiteras en gång i samband med anslutning.
Läs mer om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

 

Taxor och avgifter

 • Taxan

  Taxan består av två delar


  Anläggningsavgift (anslutningsavgift) – är en engångsavgift som bidrar till kostnaden för att bygga ut de lokala ledningsnäten.

  Här kan du läsa om anläggningsavgift och anslutning

  Brukningsavgift – finansierar drift och underhåll av huvudledningar samt övriga anläggningar för vatten och avlopp.

  Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del

  • Den fasta delen är en årskostnad för abonnemang samt en bostadsenhetsavgift.
  • Den rörliga delen baseras på den vattenförbrukning som mäts med vattenmätare.
 • Lämna din mätaravläsning

  Som fastighetsägare ska du läsa av din vattenmätarställning och rapportera den till kommunen en gång per år. Det är viktigt att lämna in mätaravläsning för att din preliminära mätarställning (som du faktureras) ska bli så riktig som möjligt.

  Här kan du lämna din mätarställning

  Läs mer om vattenmätaren

 • Ägarbyte (när du flyttar)

  När en fastighet byter ägare är det viktigt att köparen och säljaren tillsammans läser av vattenmätaren och rapporterar ägarbytet. Båda parter ska skriva under för att godkänna mätarställningen.

  Ladda hem ägarbyteblanketten

 • Faktura

  Din faktura 

  Vatten och avlopp samfaktureras med renhållningen och fakturan får du en gång per kvartal. VA-abonnemanget är knutet till fastigheten, vilket gör att abonnemanget inte kan skrivas över på hyresgäst. 

  På din faktura hittar du uppgifter om ditt abonnemang, vilken beräknad årsförbrukning du har, numret på din vattenmätare och årskostnaden för ditt abonnemang. 

  Här hittar du information om hur du ansöker om e-faktura eller autogiro

  Servicecenter

  Om du har frågor gällande din faktura hör av dig till servicecenter.

  Telefon : 08-5782 91 00

  E-post: servicecenter@tyreso.se

  Här hittar du mer information om servicecenters öppettider

 • Din avgift går till detta

  VA-verksamheten bekostas inte med skattemedel utan med avgifter enligt gällande taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

  Avgifterna täcker kostnader för:

  • Rening och distribution av dricksvatten
  • Omhändertagande och rening av avloppsvatten
  • Drift och skötsel av alla VA-anläggningar
  • Underhåll och service av kommunens vattenmätare
  • Information, rådgivning och övrig administration

 • Allmänna bestämmelser (ABVA)

  Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar (ABVA)

  De allmänna bestämmelserna för VA-anläggningar (ABVA) antogs av kommunfullmäktige i december 2008.

  Dokumentet består av två delar:

  • Allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning
  • Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns vatten- och avloppstjänster

  ABVAL�s upp denna fil

  Information till fastighetsägare om ABVA


Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-12-12