Tyck till om tyreso.se

Abonnemang och taxor för VA

Din vatten- och renhållningsfaktura kommer en gång i kvartalet. Du kan betala via e-faktura (kontakta din bank) eller autogiro, blanketten för autogiro beställer du hos Servicecenter.

Ägarbyte
När en fastighet byter ägare är det viktigt att köparen och säljaren tillsammans läser av vattenmätaren och rapporterar ägarbytet. Båda parter ska skriva under för att godkänna mätarställningen.
Ladda hem ägarbyteblanketten

Taxan består av två delar:
Anläggningsavgift (anslutningsavgift) – är en engångsavgift som bidrar till kostnaden för att bygga ut de lokala ledningsnäten.
Brukningsavgift – finansierar drift och underhåll av huvudledningar samt övriga anläggningar för vatten och avlopp.   

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del
Den fasta delen är en årskostnad för abonnemanget samt en bostadsenhetsavgift.
Den rörliga delen baseras på den vattenförbrukning som mäts med vattenmätare.    

Detta får du för pengarna

VA-verksamheten bekostas inte med skattepengar utan med avgifter enligt gällande taxa som fastställts av kommunfullmäktige.     

• Rening och distribution av dricksvatten
• Omhändertagande och rening av avloppsvatten
• Drift och skötsel av alla VA-anläggningar (1 vattentorn, 70 pumpstationer och hela 500 km rörledningar)
• Underhåll och service av kommunens cirka 7 300 vattenmätare
• Information, rådgivning och övrig administration.   

Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar (ABVA)
De allmänna bestämmelserna för VA-anläggningar (ABVA) antogs av kommunfullmäktige i december 2008.    

Dokumentet består av två delar: 

• Allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning
• Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns vatten- och avloppstjänster 


Publicerad av: Helen Sundell

Senast uppdaterad: 2015-03-05

Högermeny

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura

Du kan betala dina räkningar från Tyresö kommun med autogiro eller e-faktura.