Tyck till om tyreso.se

Källaröversvämning

 

Frågor och svar

  • Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete.
    Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från samhällsbyggnadsförvaltningen uppväger aldrig de problem och skador du drabbas av.

    Läs mer om översvämningsrisker här