Tyck till om tyreso.se

Tips och råd om vatten

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete.

Felplacerad vattenmätareLämna inte din vattenmätare i frysgrader. Illustration: Ulf Swerin

Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från samhällsbyggnadsförvaltningen uppväger aldrig de problem och skador du drabbas av.

Ett vattenläckage kostar mycket pengar på ett år

 • en droppande kran kostar cirka 460 kronor
 • en stril motsvarande en sytråd (0,3 millimeter) kostar cirka 1080 kronor
 • en tunn stråle motsvarande en synål (0,9 millimeter) kostar cirka 9 200 kronor
 • en toalett som står och rinner kostar cirka 16 000 kronor.

Mjukt vatten i Tyresö
Vattnet i Tyresö är mjukt: 4-5 dH (förkortningen dH är en tysk enhet för hårdhet). Hur hårt vattnet är beror på kalcium- och magnesiumhalterna. Eftersom vårt vatten är mjukt behöver du ingen tillsats för vattenavhärdning i disk- eller tvättmaskinen.

 • mjukt  0-8 dH
 • medel 9-16 dH
 • hårt i 17-50 dH 

Ph-värde
Vattnets surhet mäts i ett pH-värde där pH 7 är neutralt. Tyresös vatten har pH 8 för att skydda ledningarna från rostangrepp. Tjänligt dricksvatten har pH 7,5 – 9,0. 

Dricksvatten

Vårt dricksvatten kommer från Mälaren och distribueras av Stockholm Vatten AB, den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 180 liter, som fördelas så här:

 • 10 liter för dryck och mat
 • 35 liter för WC-spolning
 • 35 liter för disk
 • 25 liter för tvätt
 • 65 liter för personlig hygien
 • 10 liter för övrig användning

Missfärgat vatten
När VA-nätet har reparerats och spolats kan det hända att vattnet blir missfärgat eller grumligt. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Var inte orolig, vattnet är inte farligt att dricka.

Missfärgning av vattnet uppkommer även i äldre ledningar av järn som inte har ett jämnt vatten flöde, vilket är normalt. Gamla varmvattenberedare kan också bidraga till missfärgningen.

Vattenläcka?
För att upptäcka en vattenläcka, stäng av alla kranar och se om vattenmätarens visare fortfarande rör sig.

Här är några exempel på saker och kemikalier som stör och ibland förstör reningen av vårt avloppsvatten:

 • cigarettfimpar och snus avger kadmium i avloppsvattnet och ska absolut inte spolas ner
 • bindor, trosskydd, kondomer, strumpbyxor och rakblad fastnar i avloppet
 • tops fastnar lätt, och bomullstussar med aceton är mycket skadliga för den biologiska processen
 • tamponger trasslar ihop sig till stora härvor
 • kattsand – ska hällas i hushållsavfallet
 • lösningsmedel, oljor, fetter, kemikalier, mediciner och tungmetaller följer med ut i våra vattendrag och sjöar
 • mediciner i toaletten, de är mycket svåra att få bort i reningsverket, och kan därför hamna i Östersjön och påverka såväl fiskar som andra djur. Lämna gamla mediciner till apoteket. Det är enkelt och du gör naturen en stor tjänst.

Toaletten rengörs bäst med diskmedel eller såpa
Desinficera genom att hälla två matskedar vinsyra eller hushållsättika i toalettstolen. Låt stå en stund, borsta rent och spola.

Papperskorg
Om alla hade en papperskorg i badrummet skulle mindre skräp komma till reningsverken. Om du slänger skräpet i papperskorgen går det till en förbränningsanläggning och blir nyttig el-energi och värme istället. Använd toaletten enbart till vad den är till för, övrigt skräp kastas i papperskorgen.


Publicerad av: Helen Sundell

Senast uppdaterad: 2015-03-05

Högermeny

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

VA- driftingenjör
Mikael Öholm
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2