Tyck till om tyreso.se

Tillskottsvatten

Här får du som fastighetsägare information om hur du bör hantera ditt dag- och dräneringsvatten. Allt för att minska risken för översvämning och skador på din eller din grannes fastighet och på det kommunala ledningsnätet.

Vid eventuella stopp eller problem med servisledningar inne på fastigheten så ska alltid VA-avdelningen kontaktas först innan eventuella spolföretag avropas. VA-avdelningen nås via kommunens växel under dagtid och har löpande jourverksamhet med egen driftpersonal och spolresurser dygnet runt alla dagar under året, kontaktas via 08-798 44 44.

Information till berörda hushåll


Läs mer om översvämningsrisker

 • Ansvarsfördelning

  Fastighetsägaren och kommunen har båda ansvar för att förebygga källaröversvämningar

 • Risker vid häftigt regn

  Vid ett häftigt regn kan det inträffa att dagvattenledningssystemet blir överbelastat. För att avlasta systemet finns det några åtgärder som du som fastighetsägare kan göra.

 • Skadeutredning

  För varje inrapporterad källaröversvämning som leder till skadekrav gör kommunen en skadeutredning. Avsikten är dels att ta reda på orsakerna till översvämningen.

 • Översvämningsorsaker

  De fyra vanligaste orsakerna till källaröversvämningar

Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-04