Tyck till om tyreso.se

Många bäckar små blir en stor å

Vid ett häftigt regn kan det hända att dagvattenledningssystemet blir överbelastat. För att avlasta systemet finns det några åtgärder som du som fastighetsägare kan göra.

Vattenansamling

Felanmäl dagvattenbrunnar

Plusgrader och regn kan skapa problem på våra gator. Du kan anmäla vattenansamlingar och igentäppta gatubrunnar.Var noga med att ange så exakt adress det går och tidpunkten för din iakttagelse.

Översvämningsrisker och åtgärder

Avlasta dagvattenledningssystemet i din fastighet

Några åtgärder som du som fastighetsägare kan göra för att minimera risken för översvämning är att:

  • Om du har en garageinfart som lutar in mot fastigheten bör du ha en pump i beredskap
  • Rensa fastighetens dagvattenbrunn
  • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade
  • Montera utkastare på ditt hus där det är möjligt.

Utkastare_stuprörMontera utkastare på dina stuprör

Observera att dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset kan orsaka stora problem eller om äldre stuprör av järn rostar sönder vid källarväggen.

Utkastare med slangDär det är möjligt använd utkastarslang.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-17