Tyck till om tyreso.se

Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren och kommunen har båda ansvar för att förebygga källaröversvämningar

beslut va-taxa

Tekniska kontorets ansvar:
• Kommunens ledningar ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn.

• Kommunens ledningar ska vara väl underhållna. T ex ska avloppsledningarna vara fria från trädrötter och andra föremål som kan reducera kapaciteten.

• Kommunen ska vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till ett duplikatsystem (ett tvådelat avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i separata ledningar) informera berörda fastighetsägare.  

Fastighetsägarnas ansvar:
• Fastighetens VA-system ska vara väl underhållet. Inte minst gäller detta anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.

• Alla förändringar av fastighetens VA-system ska godkännas av tekniska kontoret.

• Separera avloppssystemet inom fastigheten då kommunen anlagt ett duplikatsystem (ett tvådelat avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i separata ledningar) i gatan.

• Informera hyresgäster om lämpligt utnyttjande av källaren.


Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

VA- driftingenjör
Mikael Öholm
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora gårdsväg 12