Tyck till om tyreso.se

Översvämningsrisker och åtgärder

Kommunen lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Läs om översvämningsorsaker, skadeutredning och ansvarsfördelning.

Översvämning Översvämning
   

Att tänka på om du drabbas av översvämning:

 • bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
 • Se dock att eventuell dräneringspump inte stannar
 • flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier
 • skaffa hjälp med länspumpning
 • tvätta dig noga efter kontakt med avloppsvatten
 • ring ditt försäkringsbolag
 • ordna hjälp med skadereglering och torkning
 • anmäl översvämningen till kommunen
 • eventuella ersättningskrav till kommunen meddelas skriftligt.

Översvämningsrisker och åtgärder

 • Ansvarsfördelning

  Fastighetsägaren och kommunen har båda ansvar för att förebygga källaröversvämningar

 • Risker vid häftigt regn

  Vid ett häftigt regn kan det inträffa att dagvattenledningssystemet blir överbelastat. För att avlasta systemet finns det några åtgärder som du som fastighetsägare kan göra.

 • Skadeutredning

  För varje inrapporterad källaröversvämning som leder till skadekrav gör kommunen en skadeutredning. Avsikten är dels att ta reda på orsakerna till översvämningen.

 • Översvämningsorsaker

  De fyra vanligaste orsakerna till källaröversvämningar

Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-10-04

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

VA- driftingenjör
Mikael Öholm
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora gårdsväg 12