Tyck till om tyreso.se

Hur mycket sväljer ett dagvattenavlopp?

För en servisledning för dagvatten, så beror kapaciteten i ledningen på vilket material och lutning den har.

En nylagd servisledning för dagvatten i plast med standardmåttet 160mm utvändig diameter och en lutning på 1 % har en kapacitet på ca 22 liter/sekunden = 1300 liter/minuten.

När man tittar på hur mycket dagvatten en fastighet kan lämna ifrån sig, beror det på:

  • Hur stor fastighetens yta är
  • Hur mycket av ytan som är hårdgjord (asfalterad, stenlagd)
  • Vilket jordmaterial som finns i marken
  • Lutningen på marken
  • Storleken på taket
  • Hur mycket nederbörd som kommer
  • Hur lång tid det har regnat

Dräneringsvattnet från en husgrund varierar stort beroende på vilken nivå grundvattnet befinner sig och mängden nederbörd som tillkommer. Det finns många variabler att ta hänsyn till innan man kan uppge ett generellt flöde för tillskott av dagvatten.

Exempel
Normalfallet för en husgrund på 100 kvm, förlagd 1meter under grundvattenytan och i måttligt genomsläppliga jordar bidrar med 2500 liter per dygn till ledningsnätet utan ytterligare tillskott av regnvatten.

Dimensioneringskraven för "fylld ledning" i kommunens dagvatten ledningar är att klara av ett regn som inträffar statistiskt var 5-10 år.


Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-09-18