Tyck till om tyreso.se

Syftet med riktlinjerna

 

Frågor och svar

  • Syftet med att upprätta riktlinjer för dagvattenhantering är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för att ta hand om dagvattnet. Hanteringsmetod för dagvattnet ska bedömas utifrån dagvattnets föroreningshalt och recipientens (mottagarens) känslighet. Även möjligheten att förbättra närmiljön ska beaktas vid planering av dagvattenhantering.