Tyck till om tyreso.se

Dagvattenhanteringsplan Tyresö kommun

 

Frågor och svar

  • Dagvattenhanteringsplanen för Tyresö kommun upprättades 1998 och uppdaterades 2011.

    Syftet med dagvattenhanteringsplanen

    Det övergripande syftet med dagvattenhanteringsplan är att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag. Detta är i linje med Tyresåprojektet som startade 1993. Projektet hade som syfte att ta fram en handlingsplan för att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna inom Tyresåns avrinningsområde, där Drevviken, Gudö å, Långsjön, Tyresö-Flaten och Albysjön i Tyresö kommun ingår.

    Läs dagvattenhanteringsplanen här