Tyck till om tyreso.se

Bli vattensmart och spara vatten

Den råder vattenbrist i stora delar av landet och det finns risk att det blir ännu värre under sommaren. Tyresö kommun hör inte till de mest drabbade områdena, men grundvattnet är ovanligt lågt, så invånarna uppmanas till viss vaksamhet.

De flesta hushåll i Tyresö kommun har kommunalt vatten och får sitt vatten från Mälaren. De har i dagsläget inga större problem med vattenförsörjningen. Vi har för närvarande inga planer på att införa bevattningsförbud. Om det skulle bli aktuellt kommer det att annonseras på bland annat tyreso.se.

Tips för dig som vill spara vatten
• Ta en kort dusch istället för en lång.
• Om du kan, undvik att bada i badkar. Ett badkar rymmer 200 liter vatten.
• Stäng av vattnet medan du schamponerar håret
• Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna
• Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.
• Diska inte under rinnande vatten
• Fyll disk- och tvättmaskinen full innan du kör igång dem och använd kortprogram
• Installera snålspolande kranar och duschmunstycken. Med ett snålspolande duschmunstycke kan man halvera vattenmängden.
• Om du har en gammal toalett med stor vattencistern, lägg i en sten (eller annat som inte skadar stolen) i utrymmet under spolknappen så går det mindre vatten.
• Vattna gräsmattan och rabatterna med regnvatten som du samlat i tunnor vid stuprören
• Tvätta bilen på biltvättanläggning
• Undvik att fylla upp/byta vatten i poolen med ditt brunnsvatten

På SGU (Sveriges geologiska undersökning) www.sgu.se kan du läsa mer om grundvattennivåer och hur det ser ut i just ditt område.

För dig med egen brunn

För de hushåll som har egna brunnar, framför allt inom Östra Tyresö, råder dock andra förutsättningar. Här tas vatten från grundvattnet och risken för vattenbrist är då större. Viktigt att veta är att kommunen inte har något ansvar för vattenförsörjning till dessa hushåll. Det är hushållets eget ansvar att lösa eventuell vattenbrist.

Det finns två tappstationer i östra Tyresö vid kommunens pumpstationer, dels i Raksta (korsningen Rakstavägen-Rakstaringen) samt på Brevik (vid Finborgsvägens norra del nedanför Breviksskolan), där man kan hämta vatten för hushållsändamål i dunk eller motsvarande. Större volymer med vatten kan köpas från privata leverantörer med tankbil.

Du som har egen brunn och får ont om vatten kan hämta dricksvatten vid pumpstationen vid Brevik skola, från och med 4 juli kan kan du även hämta vatten vid Raksta (korsningen Rakstavägen-Rakstaringen. Du kan också vända dig till VA enheten för att få reda på vilket/vilka företag du kan vända dig till för att få vatten levererat till dig till självkostnadspris. Kommunen bistår inte med duschar vid vattenbrist.

Det är förbjudet att utan VA-avdelningens tillstånd tappa vatten från kommunens brandposter. Detta är stöld och polisanmäls.

Läs mer om enskilt avlopp 


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-29