Tyck till om tyreso.se

Får man tvätta bilen på gatan?

 

Frågor och svar

  • Svaret på frågan är i praktiken nej. Visserligen står det inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Vatten från biltvätt räknas som avloppsvatten eftersom det innehåller föroreningar som oljor, giftiga tungmetaller, medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor, vax, rester från avgaser och mycket annat från vägen och bilen.