Tyck till om tyreso.se

Bilens tvättvatten rinner ut i naturen.

 

Frågor och svar

  • Många asfalterar och stenlägger uppfarter och övriga ytor. Detta minskar möjligheterna för regnet att sugas upp av marken, och näringsämnen tas inte om hand av växtligheten. Istället går vattnet ner i dagvattenbrunnar och för med sig stora mängder näringsämnen vidare till sjöar och vattendrag. Detta är inte bra för våra sjöar, eftersom det ger fler algblomningar och påskyndar igenväxningen.