Tyck till om tyreso.se

Bilens tvättvatten – vårt badvatten

Du som bor nära en sjö eller vattendrag kan göra en stor insats- välj att tvätta bilen i en bilvårdsanläggning, gödsla varsamt och undvik bekämpningsmedel i trädgården. Ha en skön badsommar!

DagvattenÅk till en biltvätt med din smutsiga bil. Illustratör: Ulf Swerin

Varför ska du inte tvätta på gatan?

Gatubrunnarna är bara till för regnvatten. Det sämsta alternativet för miljön är att tvätta bilen på gatan, där finns ingen reningsanläggning som tar hand om de miljöfarliga ämnena i tvättvattnet. Oljor, giftiga tungmetaller, medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor, vax, rester från avgaser och mycket annat från vägen och bilen sköljs av vid tvätten. 

Vårda våra vattendrag och sjöar - tvätta inte bilen på din uppfart!

Många asfalterar och stenlägger uppfarter och övriga ytor. Detta minskar möjligheterna för regnet att sugas upp av marken, och näringsämnen tas inte om hand av växtligheten. Istället går vattnet ner i dagvattenbrunnar och för med sig stora mängder näringsämnen vidare till sjöar och vattendrag. Detta är inte bra för våra sjöar, eftersom det ger fler algblomningar och påskyndar igenväxningen.

Bilens tvättvatten – vårt badvatten

Om du tvättar din bil så att tvättvattnet rinner ner i en gatubrunn, så rinner det mer eller mindre direkt ut i naturen. Där kan livet i sjön eller vattendraget skadas.

Tips för att vara miljövänlig!

  • Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds och renas delvis innan det leds till reningsverket.
  • Tvätta bilen för hand i en gör det själv hall, där tvättvattnet renas i en oljeavskiljare innan det leds till reningsverket.
  • Tvätta bilen hemma? Ställ dig på en plats där marktäcket är tjockt och har god filtreringsförmåga, såsom en gräsmatta eller grusyta, långt ifrån vattendrag och dagvattenbrunnar!
  • Vaxa bilen för att minska behovet av tvätt.
  • Miljömärkta rengöringsmedel är bättre än andra, men de är inte så miljövänliga att de kan släppas direkt ut i vattendragen.

Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2016-06-16

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2