Tyck till om tyreso.se

Bilens tvättvatten – vårt badvatten

Du som bor nära en sjö eller vattendrag kan göra en stor insats- välj att tvätta bilen i en bilvårdsanläggning, gödsla varsamt och undvik bekämpningsmedel i trädgården.

Biltvätt
Åk till en biltvätt med din smutsiga bil. Illustratör: Ulf Swerin

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

 

Bilens tvättvatten - vårt badvatten

 • Får man tvätta bilen på gatan?

  Svaret på frågan är i praktiken nej. Visserligen står det inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Vatten från biltvätt räknas som avloppsvatten eftersom det innehåller föroreningar som oljor, giftiga tungmetaller, medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor, vax, rester från avgaser och mycket annat från vägen och bilen.

 • Bilens tvättvatten rinner ut i naturen.

  Många asfalterar och stenlägger uppfarter och övriga ytor. Detta minskar möjligheterna för regnet att sugas upp av marken, och näringsämnen tas inte om hand av växtligheten. Istället går vattnet ner i dagvattenbrunnar och för med sig stora mängder näringsämnen vidare till sjöar och vattendrag. Detta är inte bra för våra sjöar, eftersom det ger fler algblomningar och påskyndar igenväxningen. 

 • Tips för att tvätta miljövänligt

  I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

  • Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds och renas delvis innan det leds till reningsverket.
  • Tvätta bilen för hand i en gör det själv-hall, där tvättvattnet renas i en oljeavskiljare innan det leds till reningsverket.
  • Tvätta bilen hemma? Ställ dig på en plats där marktäcket är tjockt och har god filtreringsförmåga, såsom en gräsmatta eller grusyta, långt ifrån vattendrag och dagvattenbrunnar.
  • Tänk på att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta.
  • Miljömärkta rengöringsmedel är bättre än andra, men de är inte så miljövänliga att de kan släppas direkt ut i vattendragen.

Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2017-11-17

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2