Tyck till om tyreso.se

Installation av köksavfallskvarn

Tekniska kontoret har utrett möjligheterna att tillåta köksavfallskvarnar (KAK) i kommunen. Genom beslut i kommunstyrelsen den 30 november 2010 har möjligheten till installation av KAK införts för vissa delområden i kommunens centrala delar.

Installation av köksavfallskvarn
Tyresö kommun har inskrivet i ABVA (allmänna bestämmelser för användandet av VA-nätet) att spillvatten från KAK inte får ske till avloppsnätet utan huvudmannens (VA-verkets) skriftliga medgivande. Ansökningsblankett hittar du under relaterad information.

Godkända anslutningsområden
Det område där installation är möjlig, framgår av bilaga under relaterad information. Detta område omfattar främst kommunens centrala delar där bland annat flödena i ledningsnäten är tillräckliga för att kunna ta emot matavfallet.

Inte godkända anslutningsområden!
I övriga delområden bland annat inom Lindalen och Trollbäcken samt Tyresö strand och Östra Tyresö, kan spillvattnet bli stående i ledningsnätet och riskerna för luktproblem är så stora att dessa områden tills vidare inte är aktuella för att tillåta KAK.

Flerbostadshus
För installation av KAK i lägenheter i flerbostadshus, oavsett boendeform (hyres- eller bostadsrätt). krävs ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren som biläggs ansökan.

Matavfallsinsamling ersätter
Tyresö kommun inför successivt matavfallsinsamling i separata kärl i hela kommunen. Samtliga hushåll och verksamheter har idag möjlighet att ansluta sig till systemet. Du kan läsa mer om insamlingen och hur du gör för att ansluta dig under relaterad information matavfallsinsamling. Ditt matavfall som samlas in används som råvara till biogasproduktion och biogödsel. Detta sätt är effektivare och mer miljöriktigt än att ansluta en avfallskvarn till VA-systemet.


Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-09-18