Tyck till om tyreso.se

Enskilda avloppsanläggningar

Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar.

VA-rådgivning för enskilt vatten- och avlopp
På kommunens Servicecenter kan du få opartisk och kostnadsfri rådgivning om frågor som rör enskilt vatten- och avlopp.
Läs om rådgivningen

Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området.

Om du vill ändra en avloppsanläggning på ett sådant sätt att avloppsvattnets mängd eller sammansättning ändras väsentligt ska även det anmälas till förbundet.
Läs mer om enskilt avlopp och anmälan här

Slamtömning

Slamavskiljare och wc-tankar ska tömmas regelbundet av kommunens entreprenör, det är inte tillåtet att anlita någon annan för tömningen. Kommunens Servicecenter kan ge dig närmare information om slamtömning, kontaktuppgifter hittar du här på sidan.

Tillsyn av enskilda avlopp under 2017

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer att utföra tillsyn av enskilda avlopp mellan åren 2016 och 2020, totalt kommer ca 650 enskilda avlopp att få tillsyn i yttre Brevik. Syftet är att bedöma avloppens skick för att minska risken för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Fastighetsägare som är berörda av årets tillsyn har fått brev om detta under februari 2017. Det rör sig om cirka 65 fastigheter runt Sjöberga och Björndalen.
Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida: http://www.smohf.se/

Har du fått brev med föreläggande och känner att du behöver stöd så kontakta VA-rådgivning, vi samarbetar med Nynäshamn och Haninge.
Läs mer om VA-rådgivningen

E-posta VA-rådgivningen

Vad kan du själv göra för miljön?
Du kan själv göra en insats för att minska belastningen på vår miljö genom att dosera tvätt- och diskmedel sparsamt samt använda miljömärkta produkter. Naturligtvis lämnar du läkemedel på närmaste apotek och miljöfarliga kemikalierester till miljöstationen på Kretsloppscentralen i Petterboda.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-09-13

Högermeny

Kontakt

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Postadress:
136 81 Haninge

Besöksadress:
Najadenhuset i Haninge
Rudsjöterrassen 5, pl 7

Hemsida:
www.smohf.se