Tyck till om tyreso.se

Enskilda avloppsanläggningar

Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar.

VA-rådgivning för enskilt vatten- och avlopp
På kommunens Servicecenter kan du få opartisk och kostnadsfri rådgivning om frågor som rör enskilt vatten- och avlopp.
Läs om rådgivningen

Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området.

Om du vill ändra en avloppsanläggning på ett sådant sätt att avloppsvattnets mängd eller sammansättning ändras väsentligt ska även det anmälas till förbundet.
Läs mer om enskilt avlopp och anmälan

Slamtömning

Slamavskiljare och wc-tankar ska tömmas regelbundet av kommunens entreprenör, det är inte tillåtet att anlita någon annan för tömningen. Kommunens Servicecenter kan ge dig närmare information om slamtömning, kontaktuppgifter hittar du här på sidan.

Tillsyn av enskilda avlopp under 2018

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer under 2018 att inspektera cirka 60 enskilda avlopp i Tyresö kommun. Det gäller enskilda avlopp i områden som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp inom de närmaste 20-30 åren. Syftet är att bedöma avloppens skick för att minska risken för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen.
Under 2018 kommer enskilda avlopp runt Breviksmaren på Brevikshalvön att inspekteras. Inspektionerna i kommunen kommer att pågå 2016-2021 och totalt kommer cirka 650 enskilda avlopp att få tillsyn.
De fastighetsägare som är berörda av årets tillsyn kommer att få ett brev inom kort. http://www.smohf.se/

Har du fått brev med föreläggande och känner att du behöver stöd så kontakta VA-rådgivning, vi samarbetar med Nynäshamn och Haninge.
Läs mer om VA-rådgivningen

E-posta VA-rådgivningen

Vad kan du själv göra för miljön?
Du kan själv göra en insats för att minska belastningen på vår miljö genom att dosera tvätt- och diskmedel sparsamt samt använda miljömärkta produkter. Naturligtvis lämnar du läkemedel på närmaste apotek och miljöfarliga kemikalierester till miljöstationen på Kretsloppscentralen i Petterboda.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2018-02-08

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Postadress:
136 81 Haninge

Besöksadress:
Najadenhuset i Haninge
Rudsjöterrassen 5, pl 7

Hemsida:
www.smohf.se