Tyck till om tyreso.se

Avloppssystem (LTA, lätt tryck avlopp)

Skillnaden mellan ett LTA-system och ett konventionellt avloppssystem är att med LTA-systemet behövs en pumpenhet som pumpar bort avloppsvatten medan det konventionella avloppssystemet har avrinning genom självfall till huvudledningsnät.

LTA-systemetLTA-system för boende i Brobänken och Nyfors. Illustration: Christian Nützel  

LTA-systemet
En pumpenhet består av pump, spillvattenbehållare, elutrustning, automatik, nivå­givare, larm­indikator och en backventil vid fastighetsgräns. Med LTA-system kan ledningarna läggas grundare än konventionellt avloppssystem och de kan även förses med frostskydd (värmekabel).


Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-05-15