Tyck till om tyreso.se

Varje vecka kommer 32 ton med skräp till våra reningsverk. Hade man slängt skräpet i hushållsavfallet hade det eldats upp och blivit värme istället.

Vattnets väg i hushålletVattnets roll i vårt hushåll. Illustration: Ulf Swerin

Vårt avloppsvatten
Tyresös avloppsvatten renas i Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm, innan det släpps ut i Saltsjön vid Stockholms ström. Avloppsreningsverket drivs av Stockholm Vatten AB.
VA-verket i Tyresö genomför kontinuerlig kontroll av anläggningarna i kommunen och ser till att skötsel och förnyelse sker efter behov. En permanent jourberedskap hålls för att snabbt kunna åtgärda uppkomna fel.


Toaletten är ingen papperskorg

Allt man får slänga i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Allt annat ska till papperskorgen. Många använder fortfarande toaletten som en jättestor soptunna. Hur ser det ut hemma hos dig? Har ni en papperskorg i badrummet? 


Avlopp

  • Enskilda avloppsanläggningar

    Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar. Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området.

  • Avloppssystem (LTA)

    En pumpenhet består av pump, spillvattenbehållare, elutrustning, automatik, nivå­givare, larm­indikator och en backventil vid fastighetsgräns. Med LTA-system kan ledningarna läggas grundare än konventionellt avloppssystem och de kan även förses med frostskydd (värmekabel).

  • Installation av köksavfallskvarn

    Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett möjligheterna att tillåta köksavfallskvarnar (KAK) i kommunen. Genom beslut i kommunstyrelsen har möjligheten till installation av KAK införts för vissa delområden i kommunens centrala delar.

Publicerad av: Helen Sundell

Senast uppdaterad: 2015-10-14

Högermeny

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

VA- driftingenjör
Mikael Öholm
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora gårdsväg 12