Tyck till om tyreso.se

Varje vecka kommer 32 ton med skräp till våra reningsverk. Hade man slängt skräpet i hushållsavfallet hade det eldats upp och blivit värme istället.

Vattnets väg i hushålletVattnets roll i vårt hushåll. Illustration: Ulf Swerin

Vårt avloppsvatten
Avloppsvattnet från Tyresö renas i reningsverket i Henriksdal i Stockholm, innan det släpps ut i Saltsjön vid Stockholms ström. Avloppsvattnet måste tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Va-verket uppfyller kraven genom att kontinuerligt kontrollera anläggningarna samt se till att skötsel och förnyelse sker efter behov. En permanent jourberedskap hålls för att snabbt kunna åtgärda uppkomna fel.

Oljeavskiljare
Olja och lösningsmedel är farligt avfall. Som fastighetsägare eller hyresgäst måste du se till att inget skadligt släpps ut till avloppsledningsnätet.

Fettavskiljare
I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett stelnar och kan fastna i rören och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Stopp i ledningarna kan medföra källaröversvämningar. Läs mer till höger.

Kemikalier
Avloppet är inte gjort för kemikalier, inte vår miljö heller. Kemikalier är något som avloppsreningsverken har svårt att rena bort. Så snälla, häll inte ut lacknafta, färg och andra kemikalier i avloppet. Lämna dem till kretsloppscentralen eller miljöstationen på OK/Q8 på Siklöjevägen istället så kan de tas om hand om på rätt sätt. Därmed hjälper du till att skapa en bättre miljö för allt levande liv. En liten förändring för dig. Men en stor skillnad för miljön.

Enskilt avlopp
Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar. Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området. Läs mer om enskilt avlopp till vänster.


Toaletten är ingen papperskorg

Alla vet att allt man får slänga i toaletten är kiss och bajs och toalettpapper. Allt annat ska till papperskorgen. Många använder fortfarande toaletten som en jättestor soptunna. Hur ser det ut hemma hos dig? Har ni papperskorg i badrummet?

Häller kemikalier i toaletten

 

 


Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2014-11-25

Högermeny

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

VA- driftingenjör
Mikael Öholm
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2