Tyck till om tyreso.se

Varje vecka kommer 32 ton med skräp till våra reningsverk. Hade man slängt skräpet i hushållsavfallet hade det eldats upp och blivit värme istället.

Vattnets väg i hushålletVattnets roll i vårt hushåll. Illustration: Ulf Swerin

Vårt avloppsvatten
Avloppsvattnet från Tyresö renas i avloppsreningsverket i Henriksdal i Stockholm, innan det släpps ut i Saltsjön vid Stockholms ström. Avloppsreningsverket drivs av Stockholm Vatten AB. Avloppsvattnet måste tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.
Va-verket i Tyresö uppfyller kraven genom att kontinuerligt kontrollera anläggningarna samt se till att skötsel och förnyelse sker efter behov. En permanent jourberedskap hålls för att snabbt kunna åtgärda uppkomna fel.


Toaletten är ingen papperskorg

Allt man får slänga i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Allt annat ska till papperskorgen. Många använder fortfarande toaletten som en jättestor soptunna. Hur ser det ut hemma hos dig? Har ni en papperskorg i badrummet? 


Avlopp

  • Enskilda avloppsanläggningar

    Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar. Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området.

  • Avloppssystem (LTA)

    En pumpenhet består av pump, spillvattenbehållare, elutrustning, automatik, nivå­givare, larm­indikator och en backventil vid fastighetsgräns. Med LTA-system kan ledningarna läggas grundare än konventionellt avloppssystem och de kan även förses med frostskydd (värmekabel).

  • Installation av köksavfallskvarn

    Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett möjligheterna att tillåta köksavfallskvarnar (KAK) i kommunen. Genom beslut i kommunstyrelsen har möjligheten till installation av KAK införts för vissa delområden i kommunens centrala delar.

Publicerad av: Helen Sundell

Senast uppdaterad: 2015-08-17

Högermeny

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

VA- driftingenjör
Mikael Öholm
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora gårdsväg 12