Tyck till om tyreso.se

Gällande översiktsplan

Foto: Hans Saxinger

Översiktsplanen är en viktig del i kommunens långsiktiga planering.

Den gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2008-04-17.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.
Läs mer om arbetet med den nya översiktsplanen


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Högermeny

Tankar om Tyresö

Tankar om Tyresö

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue (föräldraledig till 29/5 2017), tf översiktsplanerare Emma Shepherdson,
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2