Tyck till om tyreso.se

Översiktsplanering

Översiktsplanen anger hur kommunen planerar för nya bostäder och nya arbetsplatser och vilka områden som ska bevaras som grönområden. Den visar hur kommunens mark ska användas på 10-15 års sikt. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Bland annat visar översiktsplanen var kommunen planerar bostäder, äldreboenden, skolor och verksamheter. Översiktsplanen behandlar även hur Tyresös natur, sjöar och kustområden kan skyddas och utvecklas.
Läs den gällande översiktsplanen 

 

Läs översiktsplanen och etappindelningen för Östra Tyresö.

Tyresö 2035

2013 startade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som ska blicka fram emot 2035. Samrådet avslutades i april 2015, och ett utvecklat förslag presenteras våren 2016. Då ges en ny chans att påverka.

Här kan du läsa mer om arbetet med översiktsplanen och hur du kan påverka.

Tillsammans skapar vi framtidens Tyresö!


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-09

Högermeny

Länk till webbplats för översiktsplaneringen

Nu pågår en ny översiktsplanering. Klicka på bilden och läs om hur Tyresö kan utvecklas fram till 2035.

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue (föräldraledig till 29/5 2017), tf översiktsplanerare Emma Shepherdson,
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2